Home » 2019 » май

Месечен архив: май 2019

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медецинска помощ Велико Търново

1. Покана (публикувана на 17.05.2019 г.)
2. Заповед (публикувана на 17.05.2019 г.)
3. Техническа спецификация (публикуван на 17.05.2019 г.)
4. Образец на Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 (публикуван на 17.05.2019 г.)
5. Образец Ценово предложение (публикуван на 17.05.2019 г.)
6. Проекто-договор (публикуван на 17.05.2019 г.)
 
* * *
Протокол и Доклад на комисията (публикувани на 28.05.2019 г.)
Решение (публикувано на 28.05.2019 г.)