Възложени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
24.01.2017 г. (обновена 13.12.2018 г.)
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медецинска помощ Велико Търново“

15.05.2018 г.
"Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген"

07.12.2017 г.
"Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново"

14.07.2017 г.
"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново"
Доставка на лекарствени продукти по 72 обособени позиции

28.12.2017 г.
„Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново“ - филиали Велико Търново, Павликени, Елена.

6.12.2017 г.
„Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново“ - филиали Горна Оряховица, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица.