Приключени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
16.05.2017 г.
"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.04.2017 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.04.2016 г.
"Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.06.2015 г.
"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.05.2015 г.
"Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП Велико Търново"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.05.2015 г.
"Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.12.2014 г.
"Доставка на течни горива за нуждите на автомобилите на ЦСМП Велико Търново за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2016 г."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.12.2014 г.
"Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП Велико Търново"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.12.2014 г.
"Доставка на мултифункционални медицински апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.11.2014 г.
"ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП ВЕЛИКО ТЪРНОВО"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.04.2014 г.
"Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП Велико Търново"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.04.2014 г.
"Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.03.2013 г.
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени средства за нуждите на ЦСМП - Велико Търново"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.04.2013 г.
Обществена поръчка "Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен,
Форд и Фолксваген"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.04.2013 г.
Обществена поръчка "Доставка на нелекарствени средства за нуждите на ЦСМП Велико Търново"Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________