За контакт с
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

гр. Велико Търново, ул. "Ниш" №1, тел./факс: 062 / 64-38-25
СПИСЪК
на служебните мобилни телефони на ЦСМП - гр. Велико Търново

>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Структура    

Автопарк    

Нормативни документи    

Профил на купувача    

Контакти    

________________________________________
1. Директор        
089 5552855
v_hadjiradeva@csmp-vt.com
2. Главен счетоводител и счетоводство
089 5552861
v_uzunov@csmp-vt.com
3. Началник автотранспорт
089 5552860

4. Главна медицинска сестра
089 5552862

5. Ик. орг. на труда / Личен състав
089 4410449

6. Филиали:


   - Велико Търново
089 5552852
info@csmp-vt.com
   - Горна Оряховица
089 5552853
g_oriahovitsa@csmp-vt.com
   - Свищов
089 5552854
svishtov@csmp-vt.com
   - Елена
089 5552856
089 4410447
elena@csmp-vt.com
   - Полски Тръмбеш
089 5552857
089 4410448
p_trambesh@csmp-vt.com
   - Павликени
089 5552858
089 4410445
pavlikeni@csmp-vt.com
   - Стражица
089 5552859
089 4410446
strajitsa@csmp-vt.com
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.