Сигнали
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Велико Търново
Вашите сигнали за корупция, мнения и препоръки може да изпращате на
тел./факс:  062 / 64-38-25
и на e-mail: info@csmp-vt.com
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Структура    

Автопарк    

Нормативни документи    

Профил на купувача    

Контакти    

________________________________________
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.