Данни за дейността на
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Показатели за дейността на ЦСМП - гр. Велико Търново

>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Структура    

Автопарк    

Нормативни документи    

Профил на купувача    

Контакти    

________________________________________

2012 г.
2016 г.
Амбулаторни прегледи
36 840
36 404
Изпълнени повиквания - общо
23 685
20 591
от тях: - за спешна медицинска помощ
20 401
19 279
             - за неотложна медицинска помощ
955
431
             - за санитарен транспорт
2 329
881
Общ брой обслужени пациенти
60 525
56 995
от тях: - брой деца 0-17 год.
4 395
2 731
             - насочени за спешна хоспитализация
7 558
7 635
Средна натовареност на екипите по филиали:Общо за ЦСМП
2,5
2,1

Велико Търново
2,5
2,2

Горна Оряховица
2,1
2,1

Свищов
1,8
1,6

Елена
2,2
2,1

Павликени
3,2
2,8

Полски Тръмбеш
2,7
2,3

Стражица
2,4
2,1
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.