Възложени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
07.11.2014 г.
Обществена поръчка
"ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП ВЕЛИКО ТЪРНОВО"

1. Публична покана
2. Съобщение
3. Документация
4. Съобщение, Заповед/Решение №68 и Документация

Срок за получаване на документация за участие - 21.11.2014 г. 15:00 часа

Протокол на комисията
Заповед/решение за прекратяване на процедурата