Възложени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
"Доставка на медицински изделия за нуждите
на ЦСМП Велико Търново"

1. Публична покана
2. Документация
3. Заповед/Решение №25, Документация, Техническа спецификация
и Методика за оценка

Срок за получаване на документация за участие - 11.05.2015 г. 15:00 часа

Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол на комисията и Решение
Договор с "Хелмед България" ЕООД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ:
Дата
Изплатени суми на
Фактура/Дата
Сума
28.04.2016
Хелмед България ЕООД
№ 3000012237/14.03.2016
№ 1000026441/12.03.2016
84,00 лв.
1337,16 лв.
18.01.2016
Хелмед България ЕООД
№ 1000025242/02.11.2015
1560,60 лв.
20.11.2015
Хелмед България ЕООД
№ 1000024939/01.10.2015
№ 4000000035/01.10.2015
307,20 лв.
2722,80 лв.
17.11.2015
Хелмед България ЕООД
№ 1000024705/01.09.2015
2579,47 лв.
25.09.2015
Хелмед България ЕООД
№ 3000011210/17.07.2015
№ 1000024305/16.07.2015
185,40 лв.
3090,00 лв.
17.08.2015
Хелмед България ЕООД
№ 23951/09.06.2015
№ 23984/12.06.2015
1764,00 лв.
312,00 лв.