Възложени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
"Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт
на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново
марки Ситроен, Форд и Фолксваген"

1. Публична покана
2. Документация
3. Заповед/Решение №7, Документация, Техническа спецификация
и Методика за оценка

Срок за получаване на документация за участие - 21.04.2016 г. 15:00 часа

Протокол на комисията и Решение
Заповед №13
Протокол от среща със "София Франс Ауто - В. Търново"
Протокол от среща с "Авточойс" ООД - В. Търново
Договор сервиз Ситроен
Договор сервиз Форд
Договор сервиз Фолксваген

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ:
Дата
Изплатени суми на
Фактура/Дата
Сума
26.05.2016
Автомотор В. Търново АД
№ 33700/14.04.2016
№ 33625/05.04.2016
№ 33615/04.04.2016
№ 33764/22.04.2016
№ 33799/27.04.2016
№ 33728/18.04.2016
№ 33671/11.04.2016
№ 33914/16.05.2016
№ 33852/05.05.2016
№ 33872/11.05.2016
163,46 лв.
29,04 лв.
33,42 лв.
52,00 лв.
18,26 лв.
78,11 лв.
39,10 лв.
74,80 лв.
414,30 лв.
351,05 лв.