Отворена обществена поръчка от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
9059520
9059520
18.12.2018 г.
„Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново“

1. Информация за обявата в АОП (публикувано на 18.12.2018 г.)
2. Обява (обновена на 19.12.2018 г.)
3. Документация (обновена на 19.12.2018 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор  (публикувано на 18.12.2018 г.)

Краен срок за получаване на оферти - 07.01.2019 - 15,30 ч.
Отваряне на оферти - 08.01.2019 - 9,00 ч. в сградата на ЦСМП

Информация за удължен срок
Удължен срок за получаване на оферти - до 11.01.2019 г. - 15:30 ч.
Отваряне на офертите - 14.01.2019 г. - 9:00 ч.

1. Протокол на комисията (публикувано на 15.01.2019 г.)
2. Решение (публикувано на 15.01.2019 г.)

Сключени договори:
1. Филиал Свищов - "БМБ" ООД (публикувано на 30.01.2019 г.)
2. Филиал Стражица - "СБА" АД (публикувано на 30.01.2019 г.)
3. Филиал Полски Тръмбеш - ET "Красимир Х.Г. - Красимир Георгиев" (публикувано на 30.01.2019 г.)
4. Филиал Елена - ЕТ "Панда - 2 - Йордан Йорданов" (публикувано на 30.01.2019 г.)
5. Филиал Павликени - ЕТ "Милчо Лясков" (публикувано на 30.01.2019 г.)
6. Филиал Велико Търново - "Спасови и Стиви" ООД (публикувано на 05.02.2019 г.)
7. Филиал Горна Оряховица - "Ванко-2003" ЕООД (публикувано на 08.03.2019 г.)