Отворена обществена поръчка от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
07.06.2019 г.
"Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген"

1. Обява АОП (публикувана на 7.06.2019 г.)
2. Обява (публикувана на 7.06.2019 г.)
3. Документация (публикувана на 7.06.2019 г.)
4. Образци на документите (публикувана на 7.06.2019 г.)
5. Проекто-договор (публикувана на 7.06.2019 г.)

Информация за удължен срок
На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен до 15,30 часа на 24.06.2019 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 25.06.2019 г. в 9,00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново, ул."Ниш" №1

1. Протокол на комисията (публикувана на 25.06.2019 г.)
2. Решение на възложителя (публикувана на 25.06.2019 г.)
9059520
9059520