Отворена обществена поръчка от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
24.01.2017 г. (ОБНОВЕНА)
Процедура по вътрешен конкурсен избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медецинска помощ Велико Търново“

1. Заповед (публикувана на 24.01.2017 г.)
2. Техническа спецификация (публикувана на 24.01.2017 г.)
3. Покани (публикувана на 24.01.2017 г.)
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувана на 24.01.2017 г.)
5. Образец ценово предложение (публикувана на 24.01.2017 г.)
6. Проекто-договор (публикувана на 24.01.2017 г.)

Срок за представяне на офертите в отговор на поканата:
до 15,30 ч. на 10.02.2017 г.
    Дата и час на отваряне на офертите: 9,00 часа на 13.02.2017  г.

1. Протокол на комисията
2. Доклад на комисията
3. Решение №18 от 13.02.2017 г.

Договор с Петрол АД
Обявление за възложена поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
9059520
9059520