Отворена обществена поръчка от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
17.05.2019 г.
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медецинска помощ Велико Търново“

1. Покана (публикувана на 17.05.2019 г.)
2. Заповед (публикувана на 17.05.2019 г.)
3. Техническа спецификация (публикуван на 17.05.2019 г.)
4. Образец на Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 (публикуван на 17.05.2019 г.)
5. Образец Ценово предложение (публикуван на 17.05.2019 г.)
6. Проекто-договор (публикуван на 17.05.2019 г.)

* * *
Протокол и Доклад на комисията (публикувани на 28.05.2019 г.)
Решение (публикувано на 28.05.2019 г.)

Договор с ПЕТРОЛ АД
9059520
9059520