Отворени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
15.05.2018 г.
"Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген"

1. Обявление (публикувано на 15.05.2018 г.)
2. Решение за откриване на процедура (публикувано на 15.05.2018 г.)
3. Документация (публикувано на 15.05.2018 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор (публикувано на 15.05.2018 г.)

Краен срок за получаване на оферти - 05.06.2018 - 16,00 ч.
Отваряне на оферти - 06.06.2018 - 9,00 ч. в сградата на ЦСМП


06.06.2018 г
"Отварянето и оповестяването на ценовите оферти за „Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген ” ще се извърши на 11.06.2018г. от 9:00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново"

Протокол 1 и Протокол 2 на Комисията
Доклад и решение на комисията

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------