Отворени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
07.12.2017 г.
"Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново"

1. Информация за обявата в РОП (публикувано на 07.12.2017 г.)
2. Заповед №91 и Обява (публикувано на 07.12.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 07.12.2017 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор (публикувано на 07.12.2017 г.)

Краен срок за получаване на оферти - 14.12.2017г. - 15:30ч.
Отваряне на оферти - 15.12.2017г. - 9:00ч.

5. Информация за удължен срок

Удължен срок за получаване на оферти - до 20.12.2017г. - 15:30ч.
Отваряне на офертите - 21.12.2017г. - 9:00ч.

Протокол на комисията и Решение №99/22.12.2017г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ: