Home » Отворени поръчки на ЦСМП – Велико Търново

Отворени поръчки на ЦСМП – Велико Търново


ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

за установяване на възможни изпълнители, определяне на прогнозна стойност при подготовка и провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации“


16.10.2019 г.
„Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника, паник бутони и физическа невъоръжена охрана на медицинския персонал и имуществото на ЦСМП Велико Търново“