Търгове

Ha основание чл.4, във връзка с чл.6 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка с изтичане на експлоатационната годност за целите на осъществяваната от Центъра дейност на санитарни автомобили собственост на ЦСМП Велико Търново – ОБЯВЯВА търг за продажба на 2 броя автомобили със Заповед №48 от 02.09.2015 г. и Заповед №52 от 29.09.2015 г.