Административно-стопански сектор на
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Велико Търново
В Административно-стопански сектор се включва финансово-счетоводен отдел и административен сектор автокомплекс.

Основните дейности са свързани с поддържането на автопарка (авто-работилница), складова база за авточасти, осчетоводяване и бюджетиране, ТРЗ и личен състав, медцински и вещеви склад.

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Структура
________________________________________

Административно-стопански сектор

Регионална координационна централа

Филиали на ЦСМП

________________________________________
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.