Филиали на
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Велико Търново
За оъществяване на своята дейност ЦСМП В. Търново се състои от 7 филиала в следните градове:

  • Велико Търново - info@csmp-vt.com
  • Горна Оряховица - g_oriahovitsa@csmp-vt.com
  • Свищов - svishtov@csmp-vt.com
  • Елена - elena@csmp-vt.com
  • Павликени - pavlikeni@csmp-vt.com
  • Полски Тръмбеш - p_trambesh@csmp-vt.com
  • Стражица - strajitsa@csmp-vt.com

Филиалите реагират на територията на съответната община след подаване на сигнал от РКЦ Велико Търново. Същевременно оказват и спешна медицинска помощ на място.

Филиала на гр. Елена покрива територията и на община Златарица, а на гр. Павликени - на община Сухиндол.

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Структура
________________________________________

Административно-стопански сектор

Регионална координационна централа

Филиали на ЦСМП

________________________________________
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.