СТРУКТУРА на
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Велико Търново
За оъществяване на своята дейност ЦСМП В. Търновосе състои от следните структури:

1. Административно-стопански сектор

2. Регионална координационна централа

3. 7 филиала на СМП в градовете:
  • Велико Търново
  • Горна Оряховица
  • Свищов
  • Елена
  • Павликени
  • Полски Тръмбеш
  • Стражица

Списъчния брой на персонала по трудови правоотношения е 243 души.


Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Структура
________________________________________

Административно-стопански сектор

Регионална координационна централа

Филиали на ЦСМП

________________________________________
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.