Обявени търгове от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Велико Търново
Ha основание чл.4, във връзка с чл.6 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, във връзка с изтичане на експлоатационната годност за целите на осъществяваната от Центъра дейност на санитарни автомобили собственост на ЦСМП Велико Търново - ОБЯВЯВА търг за продажба на 2 броя автомобили със Заповед №48 от 02.09.2015 г.

Заповед №52 от 29.09.2015 г.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Структура    

Автопарк    

Нормативни документи    

Профил на купувача    

Контакти    

________________________________________
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.