Home » Данни за дейността на ЦСМП

Данни за дейността на ЦСМП

  2017 г. 2018 г.
Амбулаторни прегледи 36132 35642
Изпълнени повиквания – общо 20993 21034
от тях: – за спешна медицинска помощ 19751 19930
             – за неотложна медицинска помощ 393 259
             – за санитарен транспорт 849 845
Общ брой обслужени пациенти 56276 55831
от тях: – брой деца 0-17 год.   2933
             – насочени за спешна хоспитализация 8624 9161
Средна натовареност на екипите по филиали:    
Общо за ЦСМП 2,2 2,0
Велико Търново 2,1 2,2
Горна Оряховица 2,1 2,1
Свищов 1,7 1,6
Елена 2,0 2,1
Павликени 2,9 2,9
Полски Тръмбеш 2,3 2,0
Стражица 2,3 2,4