Home » Поръчки » Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

 
 
Срок за получаване на документация за участие – 04.05.2015 г. 15:00 часа
 
Договор и Ценово предложение със „Софарма Трейдинг“ АД
 

ИНФОРМАЦИЯ:
 
– С документите за участие Софарма Трейдинг АД София представи и гаранция /банкова/ за участие в конкурса в размер на 1600 лв. Същата бе върната на участника след подписването на договора на 08.06.2015 г.
 
– С документите съпровождащи подписването на договора, от Софарма Трейдинг АД София бе представена и банкова гаранция за изпълнение в размер на 2600 лв. Същата се заведе по задбалансовите счетоводни сметки и е част от досието на поръчката.
 
Договора е приключен.
Общо изпълнение по договора 08.06.2015-08.06.2017 – 150222,80 лв. без ДДС.
Върната банкова гаранция на изпълнителя – 2600 лв. на 28.06.2017 г.
Дата
Изплатени суми на
Фактура/Дата
Сума
23.06.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001885884/08.06.2017
№ 8001885868/08.06.2017
№ 8001885849/08.06.2017
№ 8001885883/08.06.2017
238,43 лв.
1416,00 лв.
736,80 лв.
14031,26 лв.
25.05.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001871060/25.05.2017 № 8001872258/12.05.2017 № 8001871064/15.05.2017 № 8001871056/15.05.2017
222,00 лв.
427,20 лв.
5331,30 лв.
80,00 лв.
28.04.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001850346/10.04.2017 № 8001850649/11.04.2017 № 8001850650/11.04.2017 № 8001850640/11.04.2017 № 8001851704/12.04.2017 № 8001851561/12.04.2017
379,20 лв.
4246,19 лв.
475,92 лв.
133,50 лв.
700,50 лв.
423,20 лв.
27.03.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 800182652/06.03.2017
№ 8001826841/07.03.2017 № 8001827151/07.03.2017 № 8001826844/07.03.2017
4656,20 лв.
222,00 лв.
379,20 лв.
154,80 лв.
22.02.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001807789/06.02.2017
№ 8001808005/06.02.2017 № 8001807242/03.02.2017 № 8001807220/03.02.2017 № 8001813350/13.02.2017 № 8001808101/06.02.2017
591,40 лв.
112,00 лв.
237,60 лв.
5261,11 лв.
490,80 лв.
244,80 лв.
20.01.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001794051/13.01.2017 № 8001794099/13.01.2017
№ 8001794311/13.01.2017
№ 8001794312/13.01.2017
333,00 лв.
571,20 лв.
6232,90 лв.
173,64 лв.
15.12.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001772135/06.12.2016
№ 8001772136/06.12.2016
№ 8001772068/06.12.2016
№ 8001772062/06.12.2016
5247,62 лв.
35,00 лв.
337,20 лв.
222,00 лв.
28.10.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001737859/10.10.2016
№ 8001737726/10.10.2016
№ 8001737727/10.10.2016
№ 8001737860/10.10.2016
Коригирани с кредитни известия:
№ 8001740755/14.10.2016
№ 8001740855/14.10.2016
№ 8001740198/13.10.2016
9682,68 лв.
379,20 лв.
358,61 лв.
500,40 лв.
3,84 лв.
72,00 лв.
2444,40 лв.
28.09.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001722736/12.09.2016
№ 8001722729/12.09.2016
№ 8001722565/11.09.2016
№ 8001722737/12.09.2016
№ 8001725616/15.09.2016
6997,79 лв.
333,00 лв.
534,00 лв.
62,64 лв.
130,00 лв.
30.08.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001706372/09.08.2016 Кредитно известие  
№ 8001706420/10.08.2016
№ 8001706420/10.08.2016
№ 8001707114/11.08.2016
№ 8001706410/10.08.2016
№ 8001711895/19.08.2016
№ 8001706675/10.08.2016
606,00 лв.
168,00 лв.
4338,79 лв.
521,40 лв.
342,40 лв.
120,00 лв.
48,00 лв.
29.08.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001690306/08.07.2016 № 8001688560/05.07.2016 № 8001687978/04.07.2016 № 8001688036/04.07.2016 № 8001688027/04.07.2016 № 8001688035/04.07.2016
77,44 лв.
89,59 лв.
555,00 лв.
264,48 лв.
403,20 лв.
6010,57 лв.
12.08.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001675508/01.06.2016
№ 8001675519/01.06.2016
2719,33 лв.
332,39 лв.
29.07.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001675508/01.06.2016
4004,11лв.
26.05.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001663069/05.05.2016
№ 8001665617/11.05.2016
№ 8001663366/06.05.2016
№ 8001650321/1.04.2016
№ 8001651037/12.04.2016
313,19 лв.
286,39 лв.
5412,25 лв.
416,39 лв.
5683,16 лв.
28.04.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001635264/15.03.2016
№ 8001635254/15.03.2016
403,18 лв.
5430,58 лв.
29.03.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001618798/15.02.2016
№ 8001616137/10.02.2016
№ 8001611716/03.02.2016
№ 8001611470/02.02.2016
№ 8001613507/05.02.2016
№ 8001611497/02.02.2016
120,00 лв.
236,35 лв.
157,00 лв.
308,39 лв.
112,00 лв.
5570,18 лв.
19.02.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001579398/07.12.2015
№ 8001579350/07.12.2015
2931,15 лв.
559,18 лв.
18.01.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001559545/04.11.2015
№ 8001559417/04.11.2015
№ 8001559438/04.11.2015
8711,24 лв.
595,18 лв.
219,40 лв.
20.11.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001543899/09.10.2015
№ 8001542184/07.10.2015
№ 8001542354/07.10.2015
72,00 лв.
487,18 лв.
5397,14 лв.
Кредитно известие
№ 8001542358/07.10.2015
4,80 лв.
17.11.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001530796/15.09.2015
№ 8001526475/08.09.2015
№ 8001526542/08.09.2015
24,00 лв.
308,39 лв.
1029,71 лв.
25.09.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001490729/07.07.2015
60,17 лв.
26.08.2015
Софарма Трейдинг АД – по фактура за 308,39 лв. са изплатени частично
№ 8001490729/07.07.2015
248,22 лв.
26.08.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001490751/07.07.2015
№ 8001504190/30.07.2015
5861,77 лв.
26,04 лв.
17.08.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001477937/16.06.2015
№ 8001477863/16.06.2015
5568,64 лв.
284,39 лв.