Home » Поръчки » Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново – филиали Горна Оряховица, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново – филиали Горна Оряховица, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица

1. Документация (публикувана на 28.12.2016 г.)
2. Образци на документите (публикувана на 28.12.2016 г.)
 
Срок за получаване на офертите за участие – 13.01.2017 г.
Дата и час на отваряне на офертите – 17.01.2017 г.