Home » Поръчки » Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Обява (публикувана на 06.12.2016 г.)
2. Документация (публикувана на 06.12.2016 г.)
3. Образци на документите (публикувана на 06.12.2016 г.)
4. Информация в РОП (публикувана на 06.12.2016 г.)
5. Информация в РОП за удължен срок (публикувана на 14.12.2016 г.)
 
Срок за получаване на офертите за участие – 14.12.2016 г. 15:30 часа
Дата и час на отваряне на офертите – 15.12.2016 г. 9:00 часа
 
Удължен срок за получаване на офертите 
за участие – 19.12.2016 г. 15:30 ч.
Нова дата и час на отваряне на офертите – 20.12.2016 г. 9:00 ч.