Home » Поръчки » Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

1. Информация за обява в РОП (публикувана на 28.04.2017 г.)
2. ОбяваЗаповед №32 и Документация (публикувана на 28.04.2017 г.)
3. Документация и Проекто-договор (публикувана на 28.04.2017 г.)
4. Образци на документите (публикувана на 28.04.2017 г.)
 
Срок за получаване на офертите за участие – 05.05.2017 г. – 16:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите – 09.05.2017 г. от 9:00 часа
 
Удължен срок за получаване на оферти за участие – 12.05.2017 г. 16:00 ч.
Нова дата и час на отваряне на офертите – 15.05.2017 г. 9:00 ч.