Home » Поръчки » Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медецинска помощ Велико Търново

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медецинска помощ Велико Търново

1. Покана (публикувана на 17.05.2019 г.)
2. Заповед (публикувана на 17.05.2019 г.)
3. Техническа спецификация (публикуван на 17.05.2019 г.)
4. Образец на Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 (публикуван на 17.05.2019 г.)
5. Образец Ценово предложение (публикуван на 17.05.2019 г.)
6. Проекто-договор (публикуван на 17.05.2019 г.)
 
* * *
Протокол и Доклад на комисията (публикувани на 28.05.2019 г.)
Решение (публикувано на 28.05.2019 г.)