Home » Контакти

Контакти

СПИСЪК
на служебните мобилни телефони на ЦСМП – гр. Велико Търново
гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ №1, тел./факс: 062 / 64-38-25

1. Директор         089 5552855 csmpvt@vdsbg.com
2. Главен счетоводител и счетоводство 089 5552861  
3. Началник автотранспорт 089 5552860  
4. Главна медицинска сестра 089 5552862  
5. Ик. орг. на труда / Личен състав 089 4410449  
6. Филиали:    
   – Велико Търново 089 5552852  
   – Горна Оряховица 089 5552853  
   – Свищов 089 5552854  
   – Елена 089 5552856
089 4410447
 
   – Полски Тръмбеш 089 5552857
089 4410448
 
   – Павликени 089 5552858
089 4410445
 
   – Стражица 089 5552859
089 4410446