Home » Структура » Филиали

Филиали

За оъществяване на своята дейност ЦСМП В. Търново се състои от 7 филиала в следните градове:

гр. Велико Търново – csmpvt@vdsbg.com
гр. Горна Оряховица
гр. Свищов
гр. Елена
гр. Павликени
гр. Полски Тръмбеш 
гр. Стражица

Филиалите реагират на територията на съответната община след подаване на сигнал от РКЦ Велико Търново. Същевременно оказват и спешна медицинска помощ на място.

Филиала на гр. Елена покрива територията и на община Златарица, а на гр. Павликени – на община Сухиндол.