Home » Структура » Филиали

Филиали

За оъществяване на своята дейност ЦСМП В. Търново се състои от 7 филиала в следните градове:

гр. Велико Търново – info@csmp-vt.com
гр. Горна Оряховица – g_oriahovitsa@csmp-vt.com
гр. Свищов – svishtov@csmp-vt.com
гр. Елена – elena@csmp-vt.com
гр. Павликени – pavlikeni@csmp-vt.com
гр. Полски Тръмбеш – p_trambesh@csmp-vt.com
гр. Стражица – strajitsa@csmp-vt.com

Филиалите реагират на територията на съответната община след подаване на сигнал от РКЦ Велико Търново. Същевременно оказват и спешна медицинска помощ на място.

Филиала на гр. Елена покрива територията и на община Златарица, а на гр. Павликени – на община Сухиндол.