Търгове

08.2020 г.

27.08.2020 – Съгласно Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост ЦСМП Велико Търново – ОБЯВЯВА търг за продажба на  автомобили със Заповед №РД-01-102 от 27.08.2020 г.

14.09.2020 – Със Заповед №РД-01-104 от 14.09.2020 г. ЦСМП Велико Търново – ОБЯВЯВА търг за продажба на автомобили с намалени цени

25.09.2020 – Със Заповед №РД-01-107 от 25.09.2020 г. ЦСМП Велико Търново – ОБЯВЯВА търг за продажба на автомобили с намалени 5% цени на 09.10. 2020 г. от 10 часа в сградата на Центъра на ул. Ниш 1, В. Търново


09.2015 г.

Ha основание чл.4, във връзка с чл.6 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка с изтичане на експлоатационната годност за целите на осъществяваната от Центъра дейност на санитарни автомобили собственост на ЦСМП Велико Търново – ОБЯВЯВА търг за продажба на 2 броя автомобили със Заповед №48 от 02.09.2015 г. и Заповед №52 от 29.09.2015 г.