Home » Структура » Административно-стопански сектор

Административно-стопански сектор

В Административно-стопански сектор се включва финансово-счетоводен отдел и административен сектор автокомплекс.

Основните дейности са свързани с поддържането на автопарка (авто-работилница), складова база за авточасти, осчетоводяване и бюджетиране, ТРЗ и личен състав, медицински и вещеви склад.