Home » Структура » Регионална координационна централа

Регионална координационна централа

Сектор РКЦ (Регионална координационна централа)

Този сектор е пряко свързан с телефон 112 и тук се приемат сигналите за пострадали и възникнали нужди на граждани за цялата Велико Търновска област.
След приемането им дежурните по РКЦ преценяват необходимостта от съответния медицински екип и го изпраща до произшествието.