Home » Завършени поръчки на ЦСМП – Велико Търново

Завършени поръчки на ЦСМП – Велико Търново

17.06.2019 г.
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново“


04.12.2019 г.
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново“

Процедура по чл.82, ал.3 и сл. от ЗОП. Провежда се чрез системата СЕВОП.17.05.2019 г.

14.07.2017 г.
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново“
Доставка на лекарствени продукти по 72 обособени позиции07.12.2017 г.

24.01.2017 г.

28.12.2016 г.

6.12.2016 г.

16.05.2017 г.

28.04.2017 г.

08.06.2015 г.

20.05.2015 г.

15.05.2015 г.

29.12.2014 г.

12.12.2014 г.16.04.2014 г.

16.04.2014 г.