Home » 2020 » юни

Месечен архив: юни 2020

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Обявление за поръчка, Решение за откриване на процедура (публикувано на 10.06.2020 г.)
2. Документация (публикувано на 10.06.2020 г.)
3. Образци на документите (публикувано на 10.06.2020 г.)
4. ЕЕДОП (изтегли в ZIP) (публикувано на 10.06.2020 г.)
5. Спецификация (публикувано на 10.06.2020 г.)
6. Проекто-договор (публикувано на 10.06.2020 г.)

Срок за получаване на офертите:  02.07.2020 г. до 16:00 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 06.07.2020 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново,  ул. Ниш 1


Протокол на комисията (публикувано на 06.07.2020 г.)


Протокол на комисията (публикувано на 17.07.2020 г.)
Доклад на комисията (публикувано на 17.07.2020 г.)
Решение (публикувано на 17.07.2020 г.)

Обявление за прекратена процедура