Home » 2019 » октомври

Месечен архив: октомври 2019

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Обявление за поръчка, Решение за откриване на процедура (публикувано на 22.10.2019 г.)
2. Документация (публикувано на 22.10.2019 г.)
3. Образци на документите (публикувано на 22.10.2019 г.)
4. ЕЕДОП (публикувано на 22.10.2019 г.)
5. Спецификация (публикувано на 22.10.2019 г.)
6. Проекто-договор (публикувано на 22.10.2019 г.)

Срок за получаване на офертите: 13.11.2019 г. до 16:00 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 15.11.2019 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново

Протокол на комисията


Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 04.12.2019г. в 9,00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново, в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.  

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.


Протокол № 2, Протокол №3

Доклад и Решение на комисията


Обявление за възложена поръчка


Сключени договори:

1. Договор „ЦБА“ АД
2. Договор „СПАСОВИ И СТИВИ“ ООД
3. Договор „КРАСИ И КРАСИ“ ЕООД
4. Договор ЕТ „ПАНДА-2 – Йордан Йорданов“

 

 

Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника, паник бутони и физическа невъоръжена охрана на медицинския персонал и имуществото на ЦСМП Велико Търново

1. Информация за поръчката (публикувано на 16.10.2019 г.)
2. Обява (публикувано на 16.10.2019 г.)
3. Документация (публикувано на 16.10.2019 г.)
4. Образци на документите (публикувано на 16.10.2019 г.)
5. Проекто-договор 1, Проекто-договор 2, Проекто-договор 3,4,5,6,7 (публикувано на 16.10.2019 г.)

Срок за получаване на офертите: 28.10.2019 г. до 15:30 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 31.10.2019 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново


Срокът за получаване на оферти е удължен на основание чл.188, ал.2 от ЗОП до 15:30 ч. на 05.11.2019 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 07.11.2019 г. в 9:00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.


Протокол от 7.11.2019 г.

Протокол от 15.11.2019 г.

Решение – РД-01-73


Сключени договори:

Договор по позиция 1
Договор по позиция 2
Договор по позиция 3
Договор по позиция 4
Договор по позиция 5
Договор по позиция 6
Договор по позиция 7