Home » 2016 » декември

Месечен архив: декември 2016

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново – филиали Горна Оряховица, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица

1. Документация (публикувана на 28.12.2016 г.)
2. Образци на документите (публикувана на 28.12.2016 г.)
 
Срок за получаване на офертите за участие – 13.01.2017 г.
Дата и час на отваряне на офертите – 17.01.2017 г.
 

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Обява (публикувана на 06.12.2016 г.)
2. Документация (публикувана на 06.12.2016 г.)
3. Образци на документите (публикувана на 06.12.2016 г.)
4. Информация в РОП (публикувана на 06.12.2016 г.)
5. Информация в РОП за удължен срок (публикувана на 14.12.2016 г.)
 
Срок за получаване на офертите за участие – 14.12.2016 г. 15:30 часа
Дата и час на отваряне на офертите – 15.12.2016 г. 9:00 часа
 
Удължен срок за получаване на офертите 
за участие – 19.12.2016 г. 15:30 ч.
Нова дата и час на отваряне на офертите – 20.12.2016 г. 9:00 ч.