Home » 2017 » май

Месечен архив: май 2017

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

1. Решение за откриване на процедура (публикувано на 16.05.2017 г.)
2. Обявление за поръчка (публикувано на 16.05.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 16.05.2017 г.)
4. Техническа спецификация (публикувано на 16.05.2017 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти  07.06.2017 – 16:00ч.
Отваряне на офертите – 08.06.2017 – 9:00ч.