Home » 2017 » юли

Месечен архив: юли 2017

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново – Доставка на лекарствени продукти по 72 обособени позиции

1. Решение за откриване на процедура (публикувано на 14.07.2017 г.)
2. Обявление за поръчка (публикувано на 14.07.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 14.07.2017 г.)
4. Техническа спецификация (публикувано на 14.07.2017 г.)
6. Разяснения по чл.33, ал.2 от ЗОП (публикувано на 21.07.2017 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти: 04.08.2017 г. – 16:00 ч.
Отваряне на офертите: 07.08.2017г. – 9:00 ч.
* * *
Отваряне на ценови оферти – 10.08.2017 г. от 8:00 часа
* * *
Публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съответно на „Търговска лига Национален аптечен център“ АД  и „Софарма Трейдинг“ АД 
за обособена позиция 50 Furosemide – 14.08.2017 година – 8.00ч.
* * *
 
* * *
Обявления за приключване на договор за обществена поръчка:
1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД – за обособена Позиция 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72
2. „Търговска лига Национален аптечен център“ АД – за обособена Позиция 23, 35, 54