Home » Структура

Структура

За осъществяване на своята дейност ЦСМП В. Търново се състои от следните структури:

1. Административно-стопански сектор

2. Регионална координационна централа

3. 7 филиала на СМП в градовете:

  • Велико Търново
  • Горна Оряховица
  • Свищов
  • Елена
  • Павликени
  • Полски Тръмбеш
  • Стражица

Списъчния брой на персонала по трудови правоотношения е 243 души.