Home » Поръчки » Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника, паник бутони и физическа невъоръжена охрана на медицинския персонал и имуществото на ЦСМП Велико Търново

Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника, паник бутони и физическа невъоръжена охрана на медицинския персонал и имуществото на ЦСМП Велико Търново

1. Информация за поръчката (публикувано на 16.10.2019 г.)
2. Обява (публикувано на 16.10.2019 г.)
3. Документация (публикувано на 16.10.2019 г.)
4. Образци на документите (публикувано на 16.10.2019 г.)
5. Проекто-договор 1, Проекто-договор 2, Проекто-договор 3,4,5,6,7 (публикувано на 16.10.2019 г.)

Срок за получаване на офертите: 28.10.2019 г. до 15:30 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 31.10.2019 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново


Срокът за получаване на оферти е удължен на основание чл.188, ал.2 от ЗОП до 15:30 ч. на 05.11.2019 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 07.11.2019 г. в 9:00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.


Протокол от 7.11.2019 г.

Протокол от 15.11.2019 г.

Решение – РД-01-73


Сключени договори:

Договор по позиция 1
Договор по позиция 2
Договор по позиция 3
Договор по позиция 4
Договор по позиция 5
Договор по позиция 6
Договор по позиция 7