Home » 2020

Годишен архив: 2020

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Обявление за поръчка, Решение за откриване на процедура (публикувано на 10.06.2020 г.)
2. Документация (публикувано на 10.06.2020 г.)
3. Образци на документите (публикувано на 10.06.2020 г.)
4. ЕЕДОП (изтегли в ZIP) (публикувано на 10.06.2020 г.)
5. Спецификация (публикувано на 10.06.2020 г.)
6. Проекто-договор (публикувано на 10.06.2020 г.)

Срок за получаване на офертите:  02.07.2020 г. до 16:00 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 06.07.2020 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново,  ул. Ниш 1


Протокол на комисията (публикувано на 06.07.2020 г.)


Протокол на комисията (публикувано на 17.07.2020 г.)
Доклад на комисията (публикувано на 17.07.2020 г.)
Решение (публикувано на 17.07.2020 г.)

Обявление за прекратена процедура

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Фолксваген и Форд

1. Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувано на 30.04.2020 г.)
2. Обява (публикувано на 30.04.2020 г.)
3. Документация (публикувано на 30.04.2020 г.)
4. Образци на документите (публикувано на 30.04.2020 г.)
5. Проекто-договор (публикувано на 30.04.2020 г.)

Срок за получаване на офертите: 15.05.2020 г. до 15:30 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 18.05.2020 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново

 

Информация за удължен срок

Удължен срок за подаване на оферти до 15:30ч. на 21.05.2020 г.
Дата и час на отваряне на офертите: 9:00 ч. на 22.05.2020 г.


Протокол на комисията (публикувано на 22.05.2020 г.)
Решение (публикувано на 22.05.2020 г.)


Договор с „АВТОЧОЙС“ ООД
Договор със „София Франс Ауто-Велико Търново“ ООД