Home » Поръчки » Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Фолксваген и Форд

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Фолксваген и Форд

1. Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувано на 30.04.2020 г.)
2. Обява (публикувано на 30.04.2020 г.)
3. Документация (публикувано на 30.04.2020 г.)
4. Образци на документите (публикувано на 30.04.2020 г.)
5. Проекто-договор (публикувано на 30.04.2020 г.)

Срок за получаване на офертите: 15.05.2020 г. до 15:30 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 18.05.2020 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново

 

Информация за удължен срок

Удължен срок за подаване на оферти до 15:30ч. на 21.05.2020 г.
Дата и час на отваряне на офертите: 9:00 ч. на 22.05.2020 г.


Протокол на комисията (публикувано на 22.05.2020 г.)
Решение (публикувано на 22.05.2020 г.)


Договор с „АВТОЧОЙС“ ООД
Договор със „София Франс Ауто-Велико Търново“ ООД