Home » 2014 » декември » 12

Дневен архив: 12.12.2014

Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП Велико Търново

 
Срок за получаване на документация за участие – 05.12.2014 г. 15:00 часа
 
Техническо предложение и Ценово предложение на „ABTOMOTОP КОРПОРАЦИЯ“ АД – гр. София
 

ИНФОРМАЦИЯ:
 
На основание чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП ЦСМП – Велико Търново СЪОБЩАВА, че на 18.12.2014 г. на основание Договор за доставка на един брой санитарен автомобил за хуждите на ЦСМП В. Търново въз основа на Проформа фактура №1165 от 12.12.2014 г. са платени авансово 78824,40 (седемдесет и осем хиляди, осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет стотинки) към „Автомотор Корпорация“ АД.