Home » 2015

Годишен архив: 2015

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

 
 
Срок за получаване на документация за участие – 04.05.2015 г. 15:00 часа
 
Договор и Ценово предложение със „Софарма Трейдинг“ АД
 

ИНФОРМАЦИЯ:
 
– С документите за участие Софарма Трейдинг АД София представи и гаранция /банкова/ за участие в конкурса в размер на 1600 лв. Същата бе върната на участника след подписването на договора на 08.06.2015 г.
 
– С документите съпровождащи подписването на договора, от Софарма Трейдинг АД София бе представена и банкова гаранция за изпълнение в размер на 2600 лв. Същата се заведе по задбалансовите счетоводни сметки и е част от досието на поръчката.
 
Договора е приключен.
Общо изпълнение по договора 08.06.2015-08.06.2017 – 150222,80 лв. без ДДС.
Върната банкова гаранция на изпълнителя – 2600 лв. на 28.06.2017 г.
Дата
Изплатени суми на
Фактура/Дата
Сума
23.06.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001885884/08.06.2017
№ 8001885868/08.06.2017
№ 8001885849/08.06.2017
№ 8001885883/08.06.2017
238,43 лв.
1416,00 лв.
736,80 лв.
14031,26 лв.
25.05.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001871060/25.05.2017 № 8001872258/12.05.2017 № 8001871064/15.05.2017 № 8001871056/15.05.2017
222,00 лв.
427,20 лв.
5331,30 лв.
80,00 лв.
28.04.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001850346/10.04.2017 № 8001850649/11.04.2017 № 8001850650/11.04.2017 № 8001850640/11.04.2017 № 8001851704/12.04.2017 № 8001851561/12.04.2017
379,20 лв.
4246,19 лв.
475,92 лв.
133,50 лв.
700,50 лв.
423,20 лв.
27.03.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 800182652/06.03.2017
№ 8001826841/07.03.2017 № 8001827151/07.03.2017 № 8001826844/07.03.2017
4656,20 лв.
222,00 лв.
379,20 лв.
154,80 лв.
22.02.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001807789/06.02.2017
№ 8001808005/06.02.2017 № 8001807242/03.02.2017 № 8001807220/03.02.2017 № 8001813350/13.02.2017 № 8001808101/06.02.2017
591,40 лв.
112,00 лв.
237,60 лв.
5261,11 лв.
490,80 лв.
244,80 лв.
20.01.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001794051/13.01.2017 № 8001794099/13.01.2017
№ 8001794311/13.01.2017
№ 8001794312/13.01.2017
333,00 лв.
571,20 лв.
6232,90 лв.
173,64 лв.
15.12.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001772135/06.12.2016
№ 8001772136/06.12.2016
№ 8001772068/06.12.2016
№ 8001772062/06.12.2016
5247,62 лв.
35,00 лв.
337,20 лв.
222,00 лв.
28.10.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001737859/10.10.2016
№ 8001737726/10.10.2016
№ 8001737727/10.10.2016
№ 8001737860/10.10.2016
Коригирани с кредитни известия:
№ 8001740755/14.10.2016
№ 8001740855/14.10.2016
№ 8001740198/13.10.2016
9682,68 лв.
379,20 лв.
358,61 лв.
500,40 лв.
3,84 лв.
72,00 лв.
2444,40 лв.
28.09.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001722736/12.09.2016
№ 8001722729/12.09.2016
№ 8001722565/11.09.2016
№ 8001722737/12.09.2016
№ 8001725616/15.09.2016
6997,79 лв.
333,00 лв.
534,00 лв.
62,64 лв.
130,00 лв.
30.08.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001706372/09.08.2016 Кредитно известие  
№ 8001706420/10.08.2016
№ 8001706420/10.08.2016
№ 8001707114/11.08.2016
№ 8001706410/10.08.2016
№ 8001711895/19.08.2016
№ 8001706675/10.08.2016
606,00 лв.
168,00 лв.
4338,79 лв.
521,40 лв.
342,40 лв.
120,00 лв.
48,00 лв.
29.08.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001690306/08.07.2016 № 8001688560/05.07.2016 № 8001687978/04.07.2016 № 8001688036/04.07.2016 № 8001688027/04.07.2016 № 8001688035/04.07.2016
77,44 лв.
89,59 лв.
555,00 лв.
264,48 лв.
403,20 лв.
6010,57 лв.
12.08.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001675508/01.06.2016
№ 8001675519/01.06.2016
2719,33 лв.
332,39 лв.
29.07.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001675508/01.06.2016
4004,11лв.
26.05.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001663069/05.05.2016
№ 8001665617/11.05.2016
№ 8001663366/06.05.2016
№ 8001650321/1.04.2016
№ 8001651037/12.04.2016
313,19 лв.
286,39 лв.
5412,25 лв.
416,39 лв.
5683,16 лв.
28.04.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001635264/15.03.2016
№ 8001635254/15.03.2016
403,18 лв.
5430,58 лв.
29.03.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001618798/15.02.2016
№ 8001616137/10.02.2016
№ 8001611716/03.02.2016
№ 8001611470/02.02.2016
№ 8001613507/05.02.2016
№ 8001611497/02.02.2016
120,00 лв.
236,35 лв.
157,00 лв.
308,39 лв.
112,00 лв.
5570,18 лв.
19.02.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001579398/07.12.2015
№ 8001579350/07.12.2015
2931,15 лв.
559,18 лв.
18.01.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001559545/04.11.2015
№ 8001559417/04.11.2015
№ 8001559438/04.11.2015
8711,24 лв.
595,18 лв.
219,40 лв.
20.11.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001543899/09.10.2015
№ 8001542184/07.10.2015
№ 8001542354/07.10.2015
72,00 лв.
487,18 лв.
5397,14 лв.
Кредитно известие
№ 8001542358/07.10.2015
4,80 лв.
17.11.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001530796/15.09.2015
№ 8001526475/08.09.2015
№ 8001526542/08.09.2015
24,00 лв.
308,39 лв.
1029,71 лв.
25.09.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001490729/07.07.2015
60,17 лв.
26.08.2015
Софарма Трейдинг АД – по фактура за 308,39 лв. са изплатени частично
№ 8001490729/07.07.2015
248,22 лв.
26.08.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001490751/07.07.2015
№ 8001504190/30.07.2015
5861,77 лв.
26,04 лв.
17.08.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001477937/16.06.2015
№ 8001477863/16.06.2015
5568,64 лв.
284,39 лв.

Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП Велико Търново

Дата
Изплатени суми на
Фактура/Дата
Сума
28.04.2016
Хелмед България ЕООД
№ 3000012237/14.03.2016
№ 1000026441/12.03.2016
84,00 лв.
1337,16 лв.
18.01.2016
Хелмед България ЕООД
№ 1000025242/02.11.2015
1560,60 лв.
20.11.2015
Хелмед България ЕООД
№ 1000024939/01.10.2015
№ 4000000035/01.10.2015
307,20 лв.
2722,80 лв.
17.11.2015
Хелмед България ЕООД
№ 1000024705/01.09.2015
2579,47 лв.
25.09.2015
Хелмед България ЕООД
№ 3000011210/17.07.2015
№ 1000024305/16.07.2015
185,40 лв.
3090,00 лв.
17.08.2015
Хелмед България ЕООД
№ 23951/09.06.2015
№ 23984/12.06.2015
1764,00 лв.
312,00 лв.

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

 
Срок за получаване на документация за участие – 11.05.2015 г. 15:00 часа
 
Договор с „Авточойс“ ООД за ремонт на МПС марка „Фолксваген“
Договор с „Автомотор – В. Търново“ АД за ремонт на МПС марка „Ситроен“
Заповед и Протокол за ремонт на МПС марка „Форд“
Договор с „Авточойс“ ООД за ремонт на МПС марка „Форд“

ИНФОРМАЦИЯ:
 
– С банково извлечение от 17.08.2015 г. са разплатени следните задължения на доставчиците по договори:
– на Автомотор В. Търново АД по ф-ра №31037/21.05.2015 – 2481.95 лв.
и по ф-ра №31082/26.05.2015 – 137.66 лв.
– на Авточойс ООД по договор от 15.05.2015 – по ф-ра № 2596/28.05.2015 – 464.12 лв
и по ф-ра № 4957/18.05.2015 – 267.22 лв.
 
– С банково извлечение от 18.08.2015 г. са изплатени по договори:
– на Автомотор В. Търново АД по ф-ра № 31212/10.06.2015 – 1925.20 лв.
и по ф-ра № 31246/12.06.2015 – 471.54 лв.
– на Авточойс ООД по договор от 15.05.2015 – по ф-ра №5126/12.06.2015
– 2960.84 лв.
 
– С банково извлечение от 25.09.2015 г. са изплатени по договори:
– на Автомотор В. Търново АД:
– по ф-ра № 0000031216/11.06.2015 – 62,47 лв.
– по ф-ра № 0000031267/16.06.2015 – 111,26 лв.
– по ф-ра № 0000031282/17.06.2015 – 124,36 лв.
– по ф-ра № 0000031132/01.06.2015 – 67,86 лв.
– по ф-ра № 0000031307/19.06.2015 – 1268,38 лв.
– по ф-ра № 0000031640/30.07.2015 – 58,07 лв.
– по ф-ра № 0000031641/30.07.2015 – 138,83 лв.
– по ф-ра № 0000031485/10.07.2015 – 2775,67 лв.
– на Авточойс ООД:
– по ф-ра № 0020005125/12.06.2015 – 142,92 лв.
– по ф-ра № 0010002610/01.06.2015 – 205,09 лв.
– по ф-ра № 0010002647/12.06.2015 – 464,12 лв.
 
– С платежни нареждания от 15.10.2015 г. са изплатени по договори:
– на Авточойс ООД следните фактури:
– № 0020005364/21.07.2015 – 1291,39 лв.
– № 0010002732/20.07.2015 – 51,05 лв.
– № 0010002768/31.07.2015 – 261,66 лв.
 
– на Автомотор – В. Търново АД са платени следните фактури:
– № 31648/31.07.2015 – 49,92 лв.
– № 31616/28.07.2015 – 23,86 лв.
– № 31610/28.07.2015 – 131,34 лв.
– № 31614/28.07.2015 – 1683,44 лв.
– № 31625/29.07.2015 – 591,54 лв.
– № 31563/21.07.2015 – 249,26 лв.
– № 31493/13.07.2015 – 275,89 лв.
– № 31399/01.07.2015 – 57,68 лв.
– № 31537/17.07.2015 – 410,45 лв.
– № 31496/13.07.2015 – 44,92 лв.
– № 31515/15.07.2015 – 410,45 лв.
– № 31555/20.07.2015 – 23,04 лв.
Дата
Изплатени суми на
Фактура/Дата
Сума
28.04.2016
Автомотор В. Търново АД
№ 33601/31.03.2016
№ 33465/11.03.2016
№ 33495/16.03.2016
№ 33531/21.03.2016
№ 33442/09.03.2016
№ 33566/28.03.2016
20,63 лв.
2,84 лв.
54,84 лв.
52,70 лв.
1216,32 лв.
258,49 лв.
28.03.2016
Автомотор В. Търново АД
№ 33293/10.02.2016
№ 33317/15.02.2016
205,22 лв.
106,78 лв.
21.03.2016
Авточойс ООД
№ 20006771/17.03.2016
№ 10003333/17.02.2016
№ 10003350/24.02.2016
165,62 лв.
491,89 лв.
344,74 лв.
18.02.2016
Автомотор В. Търново АД
№ 33008/30.12.2015
№ 33001/30.12.2015
№ 32942/22.12.2015
№ 32914/18.12.2015
№ 32946/22.12.2015
№ 32999/29.12.2015
147,05 лв.
182,75 лв.
182,75 лв.
546,74 лв.
39,40 лв.
1438,33 лв.
28.12.2015
Автомотор В. Търново АД
№ 32795/07.12.2015
№ 32792/07.12.2015
№ 32791/04.12.2015
№ 32747/01.12.2015
№ 32825/09.12.2015
191,96 лв.
29,83 лв.
116,57 лв.
228,49 лв.
302,81 лв.
Авточойс ООД
№ 20006186/05.12.2015
№ 20006129/26.11.2015
№ 20006016/13.11.2015
625,34 лв.
120,70 лв.
689,42 лв.
18.11.2015
Авточойс ООД
№ 10002867/03.09.2015
№ 20005724/24.09.2015
382,97 лв.
278,93 лв.
Автомотор В. Търново АД
№ 32155/25.09.2015
№ 32091/16.09.2015
№ 32082/16.09.2015
№ 31929/01.09.2015
40,80 лв.
26,35 лв.
1055,08 лв.
105,05 лв.
17.11.2015
Авточойс ООД
№ 10002842/31.08.2015
№ 10002819/19.08.2015
№ 20005564/28.08.2015
371,58 лв.
858,34 лв.
205,19 лв.
Автомотор В. Търново АД
№ 31686/04.08.2015
№ 31675/03.08.2015
№ 31711/12.08.2015
№ 31788/13.08.2015
293,12 лв.
17,00 лв.
247,18 лв.
137.66 лв.
15.10.2015
Авточойс ООД
№ 20005364/21.07.2015
№ 10002732/20.07.2015
№ 10002768/31.07.2015
1291,39 лв.
51,05 лв.
261,66 лв.
Автомотор В. Търново АД
№ 31648/31.07.2015
№ 31616/28.07.2015
№ 31610/28.07.2015
№ 31614/28.07.2015
№ 31625/29.07.2015
№ 31563/21.07.2015
№ 31493/13.07.2015
№ 31399/01.07.2015
№ 31537/17.07.2015
№ 31496/13.07.2015
№ 31515/15.07.2015
№ 31555/20.07.2015
49,92 лв.
23,86 лв.
131,34 лв.
1683,44 лв.
591,54 лв.
249,26 лв.
275,89 лв.
57,68 лв.
410,45 лв.
44,92 лв.
410,45 лв.
23,04 лв.
25.09.2015
Автомотор В. Търново АД
№ 31216/11.06.2015
№ 31267/16.06.2015
№ 31282/17.06.2015
№ 31132/01.06.2015
№ 31307/19.06.2015
№ 31640/30.07.2015
№ 31641/30.07.2015
№ 31485/10.07.2015
62,47 лв.
111,26 лв.
124,36 лв.
67,86 лв.
1268,38 лв.
58,07 лв.
138,83 лв.
2775,67 лв.
Авточойс ООД
№ 20005125/12.06.2015
№ 10002610/01.06.2015
№ 10002647/12.06.2015
142,92 лв.
205,09 лв.
464,12 лв.
18.08.2015
Автомотор В. Търново АД
№ 31212/10.06.2015
№ 31246/12.06.2015
1925.20 лв.
471.54 лв.
Авточойс ООД
№ 5126/12.06.2015
2960.84 лв.
17.08.2015
Автомотор В. Търново АД
№ 31037/21.05.2015
№ 31082/26.05.2015
2481.95 лв.
137.66 лв.
Авточойс ООД
№ 2596/28.05.2015
№ 4957/18.05.2015
464.12 лв.
267.22 лв.