Home » Поръчки » Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

 
Срок за получаване на документация за участие – 11.05.2015 г. 15:00 часа
 
Договор с „Авточойс“ ООД за ремонт на МПС марка „Фолксваген“
Договор с „Автомотор – В. Търново“ АД за ремонт на МПС марка „Ситроен“
Заповед и Протокол за ремонт на МПС марка „Форд“
Договор с „Авточойс“ ООД за ремонт на МПС марка „Форд“

ИНФОРМАЦИЯ:
 
– С банково извлечение от 17.08.2015 г. са разплатени следните задължения на доставчиците по договори:
– на Автомотор В. Търново АД по ф-ра №31037/21.05.2015 – 2481.95 лв.
и по ф-ра №31082/26.05.2015 – 137.66 лв.
– на Авточойс ООД по договор от 15.05.2015 – по ф-ра № 2596/28.05.2015 – 464.12 лв
и по ф-ра № 4957/18.05.2015 – 267.22 лв.
 
– С банково извлечение от 18.08.2015 г. са изплатени по договори:
– на Автомотор В. Търново АД по ф-ра № 31212/10.06.2015 – 1925.20 лв.
и по ф-ра № 31246/12.06.2015 – 471.54 лв.
– на Авточойс ООД по договор от 15.05.2015 – по ф-ра №5126/12.06.2015
– 2960.84 лв.
 
– С банково извлечение от 25.09.2015 г. са изплатени по договори:
– на Автомотор В. Търново АД:
– по ф-ра № 0000031216/11.06.2015 – 62,47 лв.
– по ф-ра № 0000031267/16.06.2015 – 111,26 лв.
– по ф-ра № 0000031282/17.06.2015 – 124,36 лв.
– по ф-ра № 0000031132/01.06.2015 – 67,86 лв.
– по ф-ра № 0000031307/19.06.2015 – 1268,38 лв.
– по ф-ра № 0000031640/30.07.2015 – 58,07 лв.
– по ф-ра № 0000031641/30.07.2015 – 138,83 лв.
– по ф-ра № 0000031485/10.07.2015 – 2775,67 лв.
– на Авточойс ООД:
– по ф-ра № 0020005125/12.06.2015 – 142,92 лв.
– по ф-ра № 0010002610/01.06.2015 – 205,09 лв.
– по ф-ра № 0010002647/12.06.2015 – 464,12 лв.
 
– С платежни нареждания от 15.10.2015 г. са изплатени по договори:
– на Авточойс ООД следните фактури:
– № 0020005364/21.07.2015 – 1291,39 лв.
– № 0010002732/20.07.2015 – 51,05 лв.
– № 0010002768/31.07.2015 – 261,66 лв.
 
– на Автомотор – В. Търново АД са платени следните фактури:
– № 31648/31.07.2015 – 49,92 лв.
– № 31616/28.07.2015 – 23,86 лв.
– № 31610/28.07.2015 – 131,34 лв.
– № 31614/28.07.2015 – 1683,44 лв.
– № 31625/29.07.2015 – 591,54 лв.
– № 31563/21.07.2015 – 249,26 лв.
– № 31493/13.07.2015 – 275,89 лв.
– № 31399/01.07.2015 – 57,68 лв.
– № 31537/17.07.2015 – 410,45 лв.
– № 31496/13.07.2015 – 44,92 лв.
– № 31515/15.07.2015 – 410,45 лв.
– № 31555/20.07.2015 – 23,04 лв.
Дата
Изплатени суми на
Фактура/Дата
Сума
28.04.2016
Автомотор В. Търново АД
№ 33601/31.03.2016
№ 33465/11.03.2016
№ 33495/16.03.2016
№ 33531/21.03.2016
№ 33442/09.03.2016
№ 33566/28.03.2016
20,63 лв.
2,84 лв.
54,84 лв.
52,70 лв.
1216,32 лв.
258,49 лв.
28.03.2016
Автомотор В. Търново АД
№ 33293/10.02.2016
№ 33317/15.02.2016
205,22 лв.
106,78 лв.
21.03.2016
Авточойс ООД
№ 20006771/17.03.2016
№ 10003333/17.02.2016
№ 10003350/24.02.2016
165,62 лв.
491,89 лв.
344,74 лв.
18.02.2016
Автомотор В. Търново АД
№ 33008/30.12.2015
№ 33001/30.12.2015
№ 32942/22.12.2015
№ 32914/18.12.2015
№ 32946/22.12.2015
№ 32999/29.12.2015
147,05 лв.
182,75 лв.
182,75 лв.
546,74 лв.
39,40 лв.
1438,33 лв.
28.12.2015
Автомотор В. Търново АД
№ 32795/07.12.2015
№ 32792/07.12.2015
№ 32791/04.12.2015
№ 32747/01.12.2015
№ 32825/09.12.2015
191,96 лв.
29,83 лв.
116,57 лв.
228,49 лв.
302,81 лв.
Авточойс ООД
№ 20006186/05.12.2015
№ 20006129/26.11.2015
№ 20006016/13.11.2015
625,34 лв.
120,70 лв.
689,42 лв.
18.11.2015
Авточойс ООД
№ 10002867/03.09.2015
№ 20005724/24.09.2015
382,97 лв.
278,93 лв.
Автомотор В. Търново АД
№ 32155/25.09.2015
№ 32091/16.09.2015
№ 32082/16.09.2015
№ 31929/01.09.2015
40,80 лв.
26,35 лв.
1055,08 лв.
105,05 лв.
17.11.2015
Авточойс ООД
№ 10002842/31.08.2015
№ 10002819/19.08.2015
№ 20005564/28.08.2015
371,58 лв.
858,34 лв.
205,19 лв.
Автомотор В. Търново АД
№ 31686/04.08.2015
№ 31675/03.08.2015
№ 31711/12.08.2015
№ 31788/13.08.2015
293,12 лв.
17,00 лв.
247,18 лв.
137.66 лв.
15.10.2015
Авточойс ООД
№ 20005364/21.07.2015
№ 10002732/20.07.2015
№ 10002768/31.07.2015
1291,39 лв.
51,05 лв.
261,66 лв.
Автомотор В. Търново АД
№ 31648/31.07.2015
№ 31616/28.07.2015
№ 31610/28.07.2015
№ 31614/28.07.2015
№ 31625/29.07.2015
№ 31563/21.07.2015
№ 31493/13.07.2015
№ 31399/01.07.2015
№ 31537/17.07.2015
№ 31496/13.07.2015
№ 31515/15.07.2015
№ 31555/20.07.2015
49,92 лв.
23,86 лв.
131,34 лв.
1683,44 лв.
591,54 лв.
249,26 лв.
275,89 лв.
57,68 лв.
410,45 лв.
44,92 лв.
410,45 лв.
23,04 лв.
25.09.2015
Автомотор В. Търново АД
№ 31216/11.06.2015
№ 31267/16.06.2015
№ 31282/17.06.2015
№ 31132/01.06.2015
№ 31307/19.06.2015
№ 31640/30.07.2015
№ 31641/30.07.2015
№ 31485/10.07.2015
62,47 лв.
111,26 лв.
124,36 лв.
67,86 лв.
1268,38 лв.
58,07 лв.
138,83 лв.
2775,67 лв.
Авточойс ООД
№ 20005125/12.06.2015
№ 10002610/01.06.2015
№ 10002647/12.06.2015
142,92 лв.
205,09 лв.
464,12 лв.
18.08.2015
Автомотор В. Търново АД
№ 31212/10.06.2015
№ 31246/12.06.2015
1925.20 лв.
471.54 лв.
Авточойс ООД
№ 5126/12.06.2015
2960.84 лв.
17.08.2015
Автомотор В. Търново АД
№ 31037/21.05.2015
№ 31082/26.05.2015
2481.95 лв.
137.66 лв.
Авточойс ООД
№ 2596/28.05.2015
№ 4957/18.05.2015
464.12 лв.
267.22 лв.