Home » Поръчки » Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП Велико Търново

Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП Велико Търново

 
Срок за получаване на документация за участие – 21.11.2014 г. 15:00 часа