Home » Поръчки » Доставка на течни горива за нуждите на автомобилите на ЦСМП Велико Търново за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г.

Доставка на течни горива за нуждите на автомобилите на ЦСМП Велико Търново за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г.

Дата
Изплатени суми на
Фактура/Дата
Сума
20.01.2017
Петрол АД
№ 0057363181/31.12.2016
10423,26 лв.
15.12.2016
Петрол АД
№ 0057360129/30.11.2016
8862,01 лв.
28.10.2016
Петрол АД
№ 0057354194/30.09.2016
8816,11 лв.
28.09.2016
Петрол АД
№ 0057351316/31.08.2016
10412,44 лв.
12.08.2016
Петрол АД
№ 0057348454/31.07.2016
9206,66 лв.
29.07.2016
Петрол АД
№ 0057345516/30.06.2016
9876,73 лв.
18.07.2016
Петрол АД – доплащане
№ 0057342633/31.05.2016
4714,63 лв.
28.06.2016
Петрол АД – частично плащене
№ 0057342633/31.05.2016
4477,51 лв.
19.05.2016
Петрол АД
№ 0057339788/30.04.2016
7677,66 лв.
28.04.2016
Петрол АД
№ 0057336970/31.03.2016
9436,40 лв.
29.03.2016
Петрол АД
№ 0057334030/29.02.2016
8943,73 лв.
28.12.2015
Петрол АД
№ 0057325209/30.11.2015
11656,25 лв.
18.11.2015
Петрол АД
№ 57322238/31.10.2015
12549,46 лв.
27.10.2015
Петрол АД
№ 0057319288/30.09.2015
10673,59 лв.
23.09.2015
Петрол АД
№ 0057316427/31.08.2015
13547,98 лв.
Петрол АД по лихвен лист
№ 8000047672/26.08.2015
15,27 лв.
21.08.2015
Петрол АД
№ 0057313467/31.07.2015
15429,91 лв.
19.06.2015
Заплатена остатъчната сума по фактурата по договора с Петрол АД
№ 0057304672/30.04.2015
3858,12 лв.
26.05.2015
Петрол АД Ловеч за доставка на горива
№ 0057304672/30.04.2015
10150,10 лв.
28.04.2015
Петрол АД за доставка на горива
№ 0057301791/30.03.2015
14766,58 лв.
25.03.2015
Петрол АД, следните суми
№ 0057295925/31.01.2015
№ 0057298904/28.02.2015
4990,71 лв.
12127,54 лв.
26.02.2015
Петрол АД са платени частично
№ 0057295925/31.01.2015
за 12262,28 лв.
7271,57 лв.
29.12.2014
Получена и осчетоводена нова гаранция за изпълнението на договора за периода 2015-2016 г. включително, съгласно сключен нов договор от 29.12.2014 г.
– – – – – – – –
6301,30 лв.
29.12.2014
Освободена гаранция за участие в процедурата, съгласно сключения нов договор от 29.12.2014 г.
– – – – – – – –
1000,00 лв.
31.12.2014
ОСВОБОДЕНА гаранция по стария договор за доставка за периода 2013-2014 година включително съгласно фактура
№ 0057293072/31.12.2014
6296,00 лв.