Home » Поръчки » Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Информация за обявата в РОП (публикувано на 07.12.2017 г.)
2. Заповед №91 и Обява (публикувано на 07.12.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 07.12.2017 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор (публикувано на 07.12.2017 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 14.12.2017г. – 15:30ч.
Отваряне на оферти – 15.12.2017г. – 9:00ч.
 
 
Удължен срок за получаване на оферти – до 20.12.2017г. – 15:30ч.
Отваряне на офертите – 21.12.2017г. – 9:00ч.
 
 
Сключени договори: