Home » Поръчки » Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Информация за обявата в АОП (публикувано на 18.12.2018 г.)
2. Обява (обновена на 19.12.2018 г.)
3. Документация (обновена на 19.12.2018 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор  (публикувано на 18.12.2018 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 07.01.2019 – 15,30 ч.
Отваряне на оферти – 08.01.2019 – 9,00 ч. в сградата на ЦСМП
 
Удължен срок за получаване на оферти – до 11.01.2019 г. – 15:30 ч.
Отваряне на офертите – 14.01.2019 г. – 9:00 ч.
 
1. Протокол на комисията (публикувано на 15.01.2019 г.)
2. Решение (публикувано на 15.01.2019 г.)
 
Сключени договори:
1. Филиал Свищов – „БМБ“ ООД (публикувано на 30.01.2019 г.)
2. Филиал Стражица – „СБА“ АД (публикувано на 30.01.2019 г.)
5. Филиал Павликени – ЕТ „Милчо Лясков“ (публикувано на 30.01.2019 г.)