Home » Поръчки » Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Покана (публикувана на 13.12.2018 г.)
2. Заповед (публикувана на 13.12.2018 г.)
3. Техническа спецификация (публикувана на 13.12.2018 г.)
4. Образец на Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 (публикувана на 13.12.2018 г.)
5. Образец Ценово предложение (публикувана на 13.12.2018 г.)
6. Проекто-договор (публикувана на 13.12.2018 г.)
 
* * *