Home » Поръчки » Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

1. Обявление (публикувано на 15.05.2018 г.)
2. Решение за откриване на процедура (публикувано на 15.05.2018 г.)
3. Документация (публикувано на 15.05.2018 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор (публикувано на 15.05.2018 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 05.06.2018 – 16,00 ч.
Отваряне на оферти – 06.06.2018 – 9,00 ч. в сградата на ЦСМП
 
 
06.06.2018 г
„Отварянето и оповестяването на ценовите оферти за „Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген ” ще се извърши на 11.06.2018г. от 9:00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново“
 
Протокол 1 и Протокол 2 на Комисията
 
Договори:
 
Обявления за приключване на договор за обществена поръчка: